Portfolio FINVPORTF3

O portfoliu

Toto portfolio je složeno z pohledávek za klienty vzniklých z uzavřených smluv o úvěru (Renty z nemovitosti) z období 04/2017 až 12/2017. Většina nemovitostí se nachází v Praze, Středočeském kraji, v krajských městech a jejich okolí, což zajišťuje výraznou atraktivitu nemovitostí v portfoliu.

Všechny nemovitosti jsou zpravidla velmi likvidní a prodejné minimálně za stanovenou odhadní cenu.Před nákupem investičního podílu si, prosím, prostudujte Investiční smlouvu, kde jsou popsána rizika investování.

Nízká LTV znamená, že v době uzavření smluv o úvěru u pohledávek z portfolia bylo na každou vyplacenou 1 kč úvěru použito zajištění nemovitostí v hodnotě 3,70 Kč.

  • Předpokládaná průměrná doba investice (splatnosti pohledávek) je 14 let, ale kvůli předčasným splacením úvěrů může být nižší.
  • Společnost FINEMO.CZ garantuje výnos investice ve výši 5,3 % p.a.  S tímto výnosem máte možnost nám Investiční podíl prodat v souladu s Investiční smlouvou po 5 letech.
  • Pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek), může být Váš výnos vyšší,  což je vidět na grafu níže. Celkový realizovaný výnos bude záležet především na růstu úroků / inflace na finančním trhu, neboť získáte 50% podíl na variabilních úrokových výnosech z našich pohledávek za seniory.
  • O svoji investici se nemusíte obávat, pohledávky jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi, které jsou popsány níže v tabulce.
  • Portfolio bylo vytvořeno k 31.5.2018 a kód portfolia je FINVPORTF3.

Orientační graf předpokládaného výnosu z Investičního podílu pro částku 100 tis. Kč
během 10 let (vyčísleno po 5 a 10 letech), za předpokladu nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia

  • Garantovaný výnos je výnos, kterého dosáhnete, pokud nám Investiční podíl prodáte zpět. To lze vždy v souladu s Investiční slmouvou k datu výročí vytvoření portfolia (tj. k 31.5.) a nejdříve po 3 letech. Takže např. po 5 letech můžete získat z Vaší investice necelých 30% a po 10 letech přes 65%.
  • Výnos bez nárůstu úrokových sazeb / inflace na finančním trhu můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud nedojde ke změně/nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 50% podíl na úrokových výnosech u všech pohledávek v portfoliu. Po 5 letech tedy můžete získat z Vaší investice výnos až  30% a po 10 letech až přes 70%.
  • Odhadovaný výnos při zvýšení úrokových sazeb / inflace na trhu o 1% (p.b.) můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud dojde k nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 50% podíl na úrokových výnosech u pohledávek v portfoliu, přičemž se předpokládá, že dojde po roce skokově k nárůstu úrokových sazeb z pohledávek o 1% (p.b.) a poté budou tyto úrokové sazby po celou dobu nezměněny. Tato varianta je uvedena vzhledem k předpokládanému zvyšování úrokových sazeb na finančním trhu. Po 5 letech tedy v tomto případě získáte z Vaší investice až 30% a po 10 letech až přes 80%.

Pokud by nebyl naplněn uvedený předpoklad nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia během 10 let, pak by docházelo k dřívější výplatě výnosu a tím o tuto výplatu snížení hodnoty investice do dalších let.

Seznam nemovitostí v portfoliu

Číslo smlouvy Výše pohledávky Cena nemovitosti Město Druh nemovitosti
R151027JK 413 269 Kč 800 000 Kč Karlovy Vary - Doubí Byt
R160516JC 242 875 Kč 1 700 000 Kč Praha 9 Byt
R160719JK 545 724 Kč 1 380 000 Kč Brno - Veveří Byt
R160727MN 491 382 Kč 950 000 Kč Chrudim IV Byt
R161124JV 582 792 Kč 2 350 000 Kč Benátky nad Jizerou Rodinný dům
R170212LB 1 056 517 Kč 3 400 000 Kč Mnichovice Rodinný dům
R170525VČ 205 507 Kč 1 680 000 Kč Praha 4 Byt
R170611IS 252 943 Kč 1 460 000 Kč Liberec 1 - Staré město Byt
R170919VV 447 395 Kč 1 070 000 Kč Ústí nad Labem, Severní Terasa Byt
R171008JS 945 581 Kč 4 000 000 Kč Ústí nad Labem, Brná Rodinný dům

Ke stažení

Detailní specifikace portfolia FINPORTF3

Stáhnout

Investiční smlouva pro portfolio FINPORTF3

Stáhnout

 

Proč chceme vyplnit pole Jméno a příjmení?
Rádi bychom věděli, komu nabídku posíláme a jak Vás máme oslovovat…

Proč chceme znát Váš email?
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám během několika dnů dorazí prvotní kalkulace. Nemějte strach, adresy, stejně jako ostatní data dále neposkytujeme, chráníme Vaše soukromí.

Proč chceme vyplnit pole Telefon?
Na Vámi uvedený telefon Vám budeme volat v procesu vyřizování Renty z nemovitosti, případně pokud budeme potřebovat další, dodatečné informace. Pokud nám telefon nedáte, tak budeme komunikovat pouze mailem :-)

Tady nám můžete napsat cokoli dalšího.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů výhradně pro účely společnosti FINEMO.CZ

FINEMO.CZ SE, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha - Smíchov
IČO 05253683, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.H 1778