Portfolio FINVPORTF2

O portfoliu a výnosech

Toto portfolio je složeno z pohledávek za klienty vzniklých z uzavřených smluv o úvěru (Renty z nemovitosti) z období 06/2017 až 1/2018. Většina nemovitostí se nachází v Praze, Středočeském kraji, v krajských městech a jejich okolí, což zajišťuje výraznou atraktivitu nemovitostí v portfoliu.

Všechny nemovitosti jsou zpravidla velmi likvidní a prodejné minimálně za stanovenou odhadní cenu. Před nákupem investičního podílu si, prosím, prostudujte Investiční smlouvu, kde jsou popsána rizika investování.

Nízká LTV znamená, že v době uzavření smluv o úvěru u pohledávek z portfolia bylo na každou vyplacenou 1 kč úvěru použito zajištění nemovitostí v hodnotě 3,70 Kč.

  • Předpokládaná průměrná doba investice (splatnosti pohledávek) je 14 let, ale kvůli předčasným splacením úvěrů může být nižší.
  • Společnost FINEMO.CZ garantuje výnos investice ve výši 4,5 % p.a.  S tímto výnosem máte možnost nám Investiční podíl prodat v souladu s Investiční smlouvou po 3 letech.
  • Pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ, může být Váš výnos vyšší,  což je vidět na grafu níže. Celkový realizovaný výnos bude záležet především na růstu úroků / inflace na finančním trhu, neboť získáte 60% podíl na variabilních úrokových výnosech z našich pohledávek za seniory. Takže většinu úrokových výnosů z pohledávek za seniory získáte Vy.
  • O svoji investici se nemusíte obávat, pohledávky jsou zajištěny  kvalitními nemovitostmi, které jsou popsány níže v tabulce.
  • Portfolio bylo vytvořeno k 30.4.2018 a kód portfolia je FINVPORTF2.

Orientační graf předpokládaného výnosu z Investičního podílu pro částku 100 tis. Kč
během 10 let (vyčísleno po 5 a 10 letech), za předpokladu nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia

  • Garantovaný výnos je výnos, kterého dosáhnete, pokud nám Investiční podíl prodáte zpět. To lze vždy v souladu s Investiční smlouvou k datu výročí vytvoření portfolia (tj. k 30.4.) a nejdříve po 3 letech. Takže např. po 5 letech můžete získat z Vaší investice cca 25% a po 10 letech cca 55%.
  • Výnos bez nárůstu úrokových sazeb / inflace na finančním trhu můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud nedojde ke změně/nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 60% podíl na úrokových výnosech u všech pohledávek v portfoliu. Po 5 letech tedy můžete získat z Vaší investice výnos až 30% a po 10 letech až 80%.
  • Odhadovaný výnos při zvýšení úrokových sazeb / inflace na trhu o 1% (p.b.) můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud dojde k nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 60% podíl na úrokových výnosech u pohledávek v portfoliu, přičemž se předpokládá, že dojde po roce skokově k nárůstu úrokových sazeb z pohledávek o 1% (p.b.) a poté budou tyto úrokové sazby po celou dobu nezměněny. Tato varianta je uvedena vzhledem k předpokládanému zvyšování úrokových sazeb na finančním trhu. Po 5 letech tedy v tomto případě získáte z Vaší investice  výnos až 35% a po 10 letech až přes 90%.

Pokud by nebyl naplněn uvedený předpoklad nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia během 10 let, pak by docházelo k dřívější výplatě výnosu a tím o tuto výplatu snížení hodnoty investice do dalších let.


Aktuální report o vývoji jednotlivých portfolií

Seznam pohledávek / nemovitostí v portfoliu k datu vytvoření portfolia

Číslo smlouvy Výše pohledávky Cena nemovitosti Město Druh nemovitosti
R170426VJ 436 986 Kč 1 900 000 Kč Kutná Hora - Vnitřní město Rodinný dům
R170605MP 475 126 Kč 830 000 Kč Karlovy Vary - Rybáře Byt
R170509PM 260 552 Kč 1 600 000 Kč Kladno 4 Byt
R170227JJ 229 266 Kč 900 000 Kč Hrádek, Nová Huť Byt
R151007KP 990 795 Kč 3 050 000 Kč Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou Rodinný dům
R170521JF 356 295 Kč 1 978 000 Kč Praha 6 Byt
R170322PP 453 658 Kč 5 580 000 Kč Kralupy nad Vltavou Rodinný dům
R171001FD 274 129 Kč 2 332 000 Kč Praha 9 Byt
R160606DV 1 127 233 Kč 3 700 000 Kč Lišov u Českých Budějovic Rodinný dům
R171220PP 1 655 721 Kč 7 500 000 Kč Nespeky Rodinný dům

Ke stažení

Detailní specifikace portfolia FINPORTF2

Stáhnout

Investiční smlouva pro portfolio FINPORTF2

Stáhnout

 

Proč chceme vyplnit pole Jméno a příjmení?
Rádi bychom věděli, komu nabídku posíláme a jak Vás máme oslovovat…

Proč chceme znát Váš email?
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám během několika dnů dorazí prvotní kalkulace. Nemějte strach, adresy, stejně jako ostatní data dále neposkytujeme, chráníme Vaše soukromí.

Proč chceme vyplnit pole Telefon?
Na Vámi uvedený telefon Vám budeme volat v procesu vyřizování Renty z nemovitosti, případně pokud budeme potřebovat další, dodatečné informace. Pokud nám telefon nedáte, tak budeme komunikovat pouze mailem :-)

Tady nám můžete napsat cokoli dalšího.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů výhradně pro účely společnosti FINEMO.CZ

FINEMO.CZ SE, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha - Smíchov
IČO 05253683, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.H 1778