Portfolio FINVPORTF4

O portfoliu a výnosech

Toto portfolio je složeno z pěti pohledávek za klienty vzniklých z uzavřených smluv o úvěru (Renty z nemovitosti) z období 10/2018 až 12/2018. Jedná se tedy o úvěry seniorům poskytnuté po získání licence k poskytování spotřebitelských úvěrů od ČNB. 

Nemovitosti sloužící jako zástava pohledávky, se nachází v Praze, Středočeském, Plzeňském, Olomouckém a Pardubickém kraji. Jedná se o nadprůměrně atraktivní nemovitosti s velmi dobrou likviditou. Před nákupem investičního podílu si, prosím, prostudujte Investiční smlouvu, kde jsou popsána rizika investování.

V době uzavření smluv o úvěru u pohledávek z portfolia bylo na každou vyplacenou 1 korunu úvěru použito zajištění nemovitostí v hodnotě 3,10 Kč.

  • Předpokládaná průměrná doba investice (splatnosti pohledávek) je 12 let, ale kvůli předčasným splacením úvěrů může být nižší.
  • Společnost FINEMO.CZ garantuje výnos investice ve výši 6 % p.a.  S tímto výnosem máte možnost nám Investiční podíl prodat v souladu s Investiční smlouvou po 3 letech.
  • Pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek), může být Váš výnos vyšší,  což je vidět na grafu níže. Celkový realizovaný výnos bude záležet především na růstu úroků / inflace na finančním trhu, neboť získáte 55% podíl na variabilních úrokových výnosech z našich pohledávek za seniory.
  • O svoji investici se nemusíte obávat, pohledávky jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi, které jsou popsány níže v tabulce.
  • Portfolio bylo vytvořeno k 28.2.2019 a kód portfolia je FINVPORTF4.

Orientační graf předpokládaného výnosu z Investičního podílu pro částku 100 tis. Kč
během 10 let (vyčísleno po 5 a 10 letech), za předpokladu nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia

  • Garantovaný výnos je výnos, kterého dosáhnete, pokud nám Investiční podíl prodáte zpět. To lze vždy v souladu s Investiční smlouvou k datu výročí vytvoření portfolia (tj. k 28.2.) a nejdříve po 3 letech. Takže např. po 5 letech můžete získat z Vaší investice necelých 34% a po 10 letech přes 79%.
  • Výnos bez nárůstu úrokových sazeb / inflace na finančním trhu můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud nedojde ke změně/nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 55% podíl na úrokových výnosech u všech pohledávek v portfoliu. Po 5 letech tedy můžete získat z Vaší investice výnos necelých 30% a po 10 letech přes 70%.
  • Odhadovaný výnos při zvýšení úrokových sazeb / inflace na trhu o 1% (p.b.) můžete získat, pokud budete držet Investiční podíl až do konce životnosti portfolia (splatnosti jednotlivých pohledávek) nebo v případě předčasné splatnosti ze strany FINEMO.CZ a pokud dojde k nárůstu úrokových sazeb na finančním trhu (konkrétně roční úrokové sazby PRIBOR). Výnos je vypočten jako 55% podíl na úrokových výnosech u pohledávek v portfoliu, přičemž se předpokládá, že dojde po roce skokově k nárůstu úrokových sazeb z pohledávek o 1% (p.b.) a poté budou tyto úrokové sazby po celou dobu nezměněny. Tato varianta je uvedena vzhledem k předpokládanému zvyšování úrokových sazeb na finančním trhu.

Pokud by nebyl naplněn uvedený předpoklad nesplacení žádné Pohledávky z Portfolia během 10 let, pak by docházelo k dřívější výplatě výnosu a tím o tuto výplatu snížení hodnoty investice do dalších let.


Aktuální report o vývoji jednotlivých portfolií

Seznam pohledávek / nemovitostí v portfoliu k datu vytvoření portfolia

Číslo smlouvy Výše pohledávky Cena nemovitosti Město Druh nemovitosti
R180910JK 1 002 479 Kč 2 000 000 Kč Lutín Byt
R180605PŠ 739 213 Kč 2 820 000 Kč Kačice Rodinný dům
R181108KV 611 351 Kč 1 781 000 Kč Plzeň 3 Byt
R181114VK 268 930 Kč 1 910 000 Kč Praha 10 Byt
R181105JB 349 775 Kč 1 600 000 Kč Chrast u Chrudimě Rodinný dům

Ke stažení

Detailní specifikace portfolia FINPORTF4

Stáhnout

Investiční smlouva pro portfolio FINPORTF4

Stáhnout

Proč chceme vyplnit pole Jméno a příjmení?
Rádi bychom věděli, komu nabídku posíláme a jak Vás máme oslovovat…

Proč chceme znát Váš email?
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám během několika dnů dorazí prvotní kalkulace. Nemějte strach, adresy, stejně jako ostatní data dále neposkytujeme, chráníme Vaše soukromí.

Proč chceme vyplnit pole Telefon?
Na Vámi uvedený telefon Vám budeme volat v procesu vyřizování Renty z nemovitosti, případně pokud budeme potřebovat další, dodatečné informace. Pokud nám telefon nedáte, tak budeme komunikovat pouze mailem :-)

Tady nám můžete napsat cokoli dalšího.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů výhradně pro účely společnosti FINEMO.CZ

FINEMO.CZ SE, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha - Smíchov
IČO 05253683, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.H 1778